"Fac totul pentru Evanghelie, ca să am parte și eu de ea." 1 Corinteni 9:23
``

Scrisoarea lui Watchman Nee către un colaborator – 10.03.1950

În anul 1976, am citit pentru prima dată o carte scrisă de Watchman Nee, era vorba despre „Viața creștină normală”. Eram flamând și însetat după Domnul. Mesajul ei mi-a străpuns inima și mi-a revoluționat viața! Am cunoscut multe persoane care au avut aceeași experiență! Acest articol este foarte important! Avem nevoie de multă corecție ca să putem funcționa în trup ca și mădulare. Suntem în siguranță atâta vreme cât stăm între frați care ne pot corecta.

Radu Gavrilut

————-

Dragă frate …!

Mă gândisem de multă vreme să îți scriu, dar am renunțat, deoarece gândurile mele nu erau suficient de coapte ca să o fac. Dar cred că acum este timpul potrivit. Sper ca tu să aduci aceasta, cu umilință, înaintea lui Dumnezeu.

Mă tem că dificultățile din bisericile din … și … sunt enorme, atât între conlucrători, cât și în biserică. Sper că ceea ce voi spune în continuare, prin harul lui Dumnezeu, să ajute la schimbarea situației de acolo.

Cei care sunt lideri ar trebui să învețe să iubească pe alții, să se gândească la ei, să se îngrijească de ei, să se lepede de ei înșiși și să le dea tot ce au. Dacă cineva nu se poate lepăda de sine pentru alții, este imposibil să călăuzească pe alții pe calea spirituală. Învață să dai altora ceea ce ai, chiar dacă crezi că nu ai nimic. Atunci Dumnezeu va începe să-Și reverse binecuvântările.

Puterea lăuntrică a unui lucrător ar trebui să fie echivalentă cu lucrarea exterioară. Nu ar trebui să existe istovire, depășirea limitelor, neliniște, puținătate, tensiuni, lipsă de abundență, planuri omenești sau acțiuni fără Dumnezeu. Toate acestea sunt de nedorit. Dacă cineva este bogat înlăuntrul lui, atunci ceea ce emană din el este ca și curgerea unui râu, iar el nu simte istovire. Trebuie să fii cu adevărat un om spiritual, nu doar să acționezi ca și cum ai fi spiritual.

Când este vorba de lucrare, învață să asculți pe alții. Învățătura din Fapte capitolul 15 este de a asculta, adică de a asculta părerile tuturor fraților, pentru că s-ar putea ca Duhul Sfânt să vorbească prin ei. Ai grijă ca nu cumva, refuzând să-ți pleci urechea la glasul fraților, să nu poți auzi glasul Duhului Sfânt. Trebuie să stai și să asculți tot ce au de zis conlucrătorii și bătrânii. Dă-le șansa să vorbească. Fii blând, smerit și gata să asculți.

Problema multora este că ei nu sunt zdrobiți. Se poate că au auzit despre faptul de a fi zdrobit, dar le scapă semnificația cuvântului. Dacă cineva este zdrobit, nu va încerca să-și impună propria decizie în materie de lucrare sau învățătură și nu va pretinde că înțelege pe ceilalți sau că este capabil să facă multe lucruri; nu se va aventura să-și însușească autoritatea sau să-și impună propria autoritate asupra altora; nu-și va lua libertatea să-i critice pe frați sau să se comporte cu ei cu îngâmfare. Un frate care este zdrobit nu va încerca să se apere și nu are de ce să se uite înapoi.

Nu trebuie să existe tensiuni la întruniri sau în adunare. În ceea ce privește chestiunile bisericii, deprinde-te să nu faci prea multe numai tu. Împarte lucrul cu alții și fă-i să învețe să-și folosească judecata proprie în luarea deciziilor. Mai întâi trebuie să le expui principiile fundamentale pe care trebuie să le urmeze, iar la urmă convinge-te că au acționat în conformitate cu ele. Nu te scoate pe tine însuți în evidență la întruniri, altfel frații ar putea să creadă că tu monopolizezi întrunirile. Învață să te încrezi în frați și răspândește încrederea între ei.

Duhul lui Dumnezeu nu poate fi constrâns în biserică. Trebuie să Îi fii supus Lui. Altfel, dacă El oprește ungerea, biserica se va obosi sau poate chiar plictisi. Dacă duhul tău este puternic, va mișca și va copleși ascultătorii în doar 10 minute. Dar dacă duhul tău este slab, nici chiar cuvintele amenințătoare sau o vorbire mai lungă nu ajută la nimic, ba chiar pot fi vătămătoare.

Când transmiți un mesaj, să nu fie prea lung sau prea complicat, ca nu cumva duhul ascultătorilor să se plictisească. Să nu inserezi gânduri superficiale sau afirmații nepotrivite în mesajul tău. Evită exemplele copilărești, precum și acele argumente care sunt atât de banale, încât oamenii le-ar putea considera puerile. Obișnuiește-te să transmiți esența mesajului într-o jumătate de oră. Să nu-ți închipui că, dacă ție îți place mesajul tău, cuvintele sunt neapărat de la Dumnezeu.

Există ispita ca, la o întrunire de rugăciune, să se expună un mesaj sau să se vorbească prea mult. Întrunirea de rugăciune trebuie să fie dedicată rugăciunii. Prea multă vorbire va îngreuna conștiințele și, drept rezultat, întrunirea va eșua.

Lucrarea de la Kulin, Fukien, din 1948 a fost un caz de excepție. Lucrătorii trebuie să învețe foarte mult înainte de a ajunge într-o poziție unde trebuie să se ocupe de probleme sau persoane. Cel care are o învățătură inadecvată, cunoștințe insuficiente, o zdrobire incompletă și o judecată care nu inspiră încredere nu este competent să se ocupe de alții. Nu sări să tragi repede concluzii. Chiar când cineva este pe punctul de a face ceva, ar trebui să acționeze cu frică și cutremur. Nu trata problemele spirituale cu ușurință. Învață în inima ta.

Învață să nu te încrezi numai în propria ta judecată. Ceea ce este considerat drept s-ar putea să nu fie așa, iar ceea ce e considerat greșit s-ar putea să nu fie greșit. Dacă cineva este decis să învețe cu umilință, va avea nevoie de cel puțin câțiva ani să încheie învățarea. Așadar, pentru prezent, nu trebuie să ai prea multă încredere în tine însuți sau să fii prea sigur cu privire la modul tău de gândire.

Ar fi un lucru periculos ca frații din biserică să-ți urmeze deciziile înainte ca tu să fi ajuns la un stadiu de maturitate. Dumnezeu Se va ocupa de felul tău de gândire și te va zdrobi înainte ca tu să înțelegi voia Lui și astfel să fii expresia autorității Lui. Autoritatea este bazată pe cunoașterea voii lui Dumnezeu. Acolo unde nu se manifestă voia lui Dumnezeu și scopul Lui, nu există autoritate.

Capacitatea unui slujitor a lui Dumnezeu trebuie să fie extinsă încontinuu de El. Eu cred că El face aceasta acum. Nu trebuie să te uiți înlăuntrul tău, căci aceasta te-ar descuraja. Poate că Dumnezeu dorește ca tu să-ți asumi responsabilitatea de lider. Cât privește lucrarea din Hong Kong, este posibil că unii frații se vor simți chemați să ți se alăture. Cred că trebuie să avem pace în această problemă.

Al tău, în Domnul,
Nee To-sheng (Watchman Nee)