"Fac totul pentru Evanghelie, ca să am parte și eu de ea." 1 Corinteni 9:23

Articole

„Din cauza tăriei lui, eu Te voi aștepta pe Tine; căci Dumnezeu este protecția mea… O, Tăria mea, Ție îți voi cânta; căci Dumnezeu este adăpostul meu și Dumnezeul îndurării mele.” (Psalmul 59:9,17, KJV) Există o asemănare evidentă între aceste două versete, chiar și în traducerea noastră King James, și cu atât mai evident în […]

Read more …

„Acest act hotărât, absolut şi definitiv de a ne da în moarte este ceva ce nu putem face noi înşine. El nu înseamnă mortificare de sine, ci a muri împreună cu Cristos. Şi aceasta nu o poate face decât crucea lui Cristos şi Duhul lui Dumnezeu. Bisericile sunt pline de oameni „pe jumătate morţi”, care […]

Read more …

Apostolul ne îndeamnă: „Dați-vă mai mult silința să faceți sigure chemarea și alegerea voastră.” Apostolul a dobândit acea idee de la întrecerile sportive cu care era familiarizat în lumea greacă, și anume jocurile olimpice. În timp ce atleții alergau în cursă, la un moment dat pe traseu era o curbă și, din acel punct, urma […]

Read more …

Ian Paisley Biserica lui Isus Cristos doarme în cea mai mare parte. Este ca un dormitor mare, în care toți creștinii sunt în paturi, dorm și te imploră, „Te rog, nu mă trezi! Vreau să dorm mai departe!” Și evident, când Dumnezeu începe să aducă trezirea, oamenii nu mai pot dormi! Nu poți dormi în […]

Read more …

Adesea, un fapt este un lucru mai folositor decât o promisiune, pentru nevoi imediate. De aceea, Dumnezeu ne-a dat, în Cuvântul Său, atât de multe afirmații clare cu privire la fapte pe care trebuie să le cunoaștem, alături de promisiunile Lui prețioase. Pe de o parte este un adevăr foarte prețios că, dacă Îi cerem […]

Read more …

Adorat Tată Ceresc, Tu care nici nu dormitezi şi nici nu dormi, Îţi mulțumesc pentru grija Ta protectoare în timpul străjilor nopții pentru zorii unei noi zile. Curăţeşte-mi viaţa acum de orice pată a păcatului de ieri şi crează în mine o inimă curată. Ceasurile acestei zile sunt de aur, căci odată cu trecerea lor, […]

Read more …

Dragă soră în Isus Cristos, Noi, care trăim în credința Fiului lui Dumnezeu, nu suntem stăpâniți, sfătuiți de senzații, sentimente, simțuri – în lăcomia cărnii păcatului, a corupției morții din lumea aceasta (Efeseni 2:1-3), lume în care suntem trimiși cu omul din afară pentru sfințire prin cel dinlăuntru (duh – suflet), de Sus, de unde […]

Read more …

Acest frate m-a condus la Domnul și a călăuzit primii mei pași pe calea credinței! Am citit foarte multe cărti și le-am apreciat autorii, dar nici pe departe nu se apropiau de el. Era unic. Era învățător și profet. Era diferit și în prezența lui erai descoperit. Slujea fraților și toți câți au avut legătură cu […]

Read more …

În anul 1976, am citit pentru prima dată o carte scrisă de Watchman Nee, era vorba despre „Viața creștină normală”. Eram flamând și însetat după Domnul. Mesajul ei mi-a străpuns inima și mi-a revoluționat viața! Am cunoscut multe persoane care au avut aceeași experiență! Acest articol este foarte important! Avem nevoie de multă corecție ca să putem […]

Read more …

James McConkey este numit și apostolul predării! Acest articol vorbește despre inițierea lui și despre cum a experimentat faptul că Domnul nu vrea lucrurile noastre, ci vrea ca voința noastră să capituleze în fața Lui. Experiența lui este capitală. ——— „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi […]

Read more …

Vreau să vă vorbesc despre Isus și numai despre Isus. Adesea, aud pe oameni spunând: „Vreau să dobândesc vindecarea divină, dar nu pot“. Uneori, unii oameni spun: „Am primit-o“. Dacă îi întreb atunci: „Ce ați primit?“, răspunsul care mi se dă este uneori: „Am primit binecuvântarea“, alteori: „Am dobândit teoria“; uneori: „Am dobândit vindecarea“, alteori: […]

Read more …

Auzim mereu ca nu trebuie să suferim, pentru că suntem fiii marelui Împărat. Dumnezeu ne iubește; cum ar accepta El ca noi, fiii Lui, să suferim? Acest articol aruncă o lumină clară asupra acestei chestiuni. Cristos a suferit și noi, de asemenea, vom suferi. Însă, în toate suferințele noastre, El suferă împreună cu noi ( […]

Read more …

„Lasă-mă să mor – ca nu cumva să mor – numai să-Ți văd fața.” Aceasta a fost rugăciunea sfântului Augustin. „Nu-ți ascunde fața de la mine”, striga el în agonie. „O! Ca să mă pot odihni în Tine. O! Ca Tu să intri în inima mea, s-o inunzi, ca să nu-mi uit ticăloșiile și să […]

Read more …

„Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos şi nu purtaţi grijă de carne, ca să-i împliniți poftele” (Romani 13:14). „Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, […]

Read more …

“Voi avea privirea îndreptată asupra ta” (Psalmul 32:8) Doar cei ce s-au decis să-I slujească necondiţionat în toate  Îl pot aştepta pe Dumnezeu; doar ei pot, în adevăratul sens, “să-L slujească pe Dumnezeul Cel viu şi adevărat”, ei, care “s-au întors de la idoli şi au învăţat, ca răscumpăraţi, răstigniţi şi înviaţi să-L aştepte pe […]

Read more …

Nu e de mirare că ţara care a dat lumii cafea şi ceai instant este cea care oferă creştinismul instant. Chiar dacă aceste două băuturi nu au fost realmente inventate în Statele Unite, este cert că aici şi-au primit elanul publicitar care le-a făcut cunoscute aproape în toată lumea civilizată. Şi nu se poate nega […]

Read more …

Acest articol a fost preluat, cu ușoare abrevieri, din numărul din 17 februarie 1965 al revistei Martorul alianței. Articolul arată clar felul în care Dumnezeu îi cheamă și în pregătește El Însuși pe aceia pe care urmează să îi trimită pentru a împlini nevoile semenilor lor. L-a dezvățat pe James McConkey de a-și face planuri […]

Read more …

Să încercăm să fim mai concreţi. Am atins mai devreme problema voinţei noastre în legătură cu lucrurile lui Dumnezeu. Nici chiar creştinii mai maturi nu sunt conştienţi de rolul mare pe care îl joacă puterea voinţei în vieţile lor, aceasta fiind, de altfel, şi parte din necazul lui Pavel din Romani 7. Voința lui era […]

Read more …

Undeva am auzit acest mesaj ciudat și, în ciuda cutezanței lui surprinzătoare, el este conform cu cele mai înalte posibilități prezentate de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, e mai ușor să facă un lucru dificil decât unul ușor. Prin însăși structura naturii Lui infinite, El trăiește pe tărâmul supranaturalului, al omnipotenței și al infinitului. Atunci […]

Read more …

Cu toții purtăm foarte multe poveri; femeile poartă de grijă copiilor, bărbați și femei poartă de grijă părinților, frați și surori poartă de grijă unii altora. Adeseori se pare că viața este definită prin poveri. În mod sigur libertatea noastră este îngrădită din cauza poverilor pe care le purtăm. Aproape nimănui nu îi plac aceste […]

Read more …

Scrierile Vechiului și Noului Testament, inspirate de Duhul Sfânt, sunt singura și atotsuficienta noastră normă. Și așa sunt întocmite, încât să primim din ele lumină și binecuvântare. Dumnezeu trebuie să fie Învățătorul nostru, iar ochiul nostru trebuie să fie curat. Duhul Sfânt a fost trimis de sus ca să ne fie îndrumător în lucrurile lui […]

Read more …

Vă prezentăm un capitol din cartea „Creștinul întronat” scrisă de F.J. Huegel, care va apărea în curând la editura noastră. Acest capitol, intitulat „Pericolele vieții întronate”, este cât se poate de provocator pentru cei care vor să audă ce zice bisericilor Duhul. —————————————— În viața creștină nu există nicio poziție lipsită de pericole, nici chiar […]

Read more …

Reproducem mai jos un fragment din această carte cu speranța ca, citindu-l, acesta să miște din temelii viețile voastre! ~~~~~~~~ Notă cu privire la răpire și la câștigarea de suflete Un fapt foarte semnificativ, pe care nu l-am văzut menționat niciodată, este acela că, în afară de răpirea Domnului nostru, răpirea lui Filip este singura […]

Read more …

„Răscumpărați vremea” (Efeseni 5:16) Două mici cuvinte sunt în originalul grecesc: „ton kairon”. În RV sunt traduse în felul următor:„Cumpărând pentru voi înșivă prilejul”. Cele două cuvinte – ton kairon – înseamnă, literal, prilejul. Ele nu se referă la timp în general, ci la un punct anume în timp, la o împrejurare, o criză. Se […]

Read more …

„El mi-a spus: Daniele, ești de o mare valoare. Înțelege cuvintele pe care ți le voi spune acum. Deci stai în picioare, căci acum am fost trimis la tine.” Când mi-a spus aceasta, am stat în picioare tremurând. (Daniel 10:11, NET) Aceasta a fost caracterizarea divină despre Daniel din vechime. În versiunea noastră este tradus: […]

Read more …

Dorința lui David era lege pentru cei trei viteji ai lui (2 Samuel 23:15-16). Să nu fie atunci o dorință a lui Cristos lege pentru noi? Să aibă Cristos un gând, iar noi, carnea și oasele Lui, un altul? Având gânduri alese față de Domnul nostru, vom merge cu stăruință pe urmele Lui și nu […]

Read more …

După ce comunismul a preluat puterea în China, în 1949, guvernul a dezlănțuit multe furtuni violente de-a lungul țării, ducând la întemnițarea sau exilul a nenumărați oameni și la moartea a MILIOANE de persoane. Epurările politice bine planificate i-au scufundat aproape pe toți oamenii în valuri de PANICĂ, asemeni unor păsări foarte înfricoșate surprinse de […]

Read more …