"Fac totul pentru Evanghelie, ca să am parte și eu de ea." 1 Corinteni 9:23
``

O rugăciune de dimineață

Adorat Tată Ceresc, Tu care nici nu dormitezi şi nici nu dormi, Îţi mulțumesc pentru grija Ta protectoare în timpul străjilor nopții pentru zorii unei noi zile. Curăţeşte-mi viaţa acum de orice pată a păcatului de ieri şi crează în mine o inimă curată. Ceasurile acestei zile sunt de aur, căci odată cu trecerea lor, ele sunt duse pentru totdeauna, de aceea dezvăluie-mi planul pentru durata lor. Nu mă lăsa să stric acest plan prin vreo omisiune în slujire din cauza fricii, timidităţii, sau reticenței. Nu mă lăsa să adaug nimic la acest plan care este dictat doar de imboldul omenesc sau de ambiţia egoistă. Viaţa mea este doar una, dar aşa cum Tu ai înmulţit prânzul sărac al băiatului, astfel încât a fost suficient pentru a hrăni mii de oameni, cu hrana care a mai rămas, tot aşa înmulţeşte viața mea, ca ea, prin rugăciune şi bogată dăruire de sine să binecuvânteze mulțimi.

Iubite Doamne Isuse, atinge-mă Tu înainte ca lumea grăbită să mă atingă, astfel încât febra grabei şi neliniştii să plece de la mine şi să mă pot ridica şi sluji altora cu o inimă liniştită, mărturisind prin viața mea despre moştenirea binecuvântată a păcii pe care Tu ne-ai încredințat-o. Învață-mă să mă bucur de viață nu atât de mult prin retrospectiva trecutului mort și anticipările unui viitor nesigur, cât printr-o separare reală a întregii mele ființe de lucrurile şi oamenii prezentului în care trăiesc.

Afectuos Tată, Îţi mulțumesc pentru multele bunătăți iubitoare şi îndurări miloase pe care copiii Tăi mi le dăruiesc constant, încoronându-mi viaţa. Fie ca astăzi să fiu la fel de binevoitor, bun, şi grijuliu faţă de alții. Vor fi mulţi astăzi în mulţime care sunt osteniți, descurajaţi, ispitiţi, singuri, adânc mâhniți, săraci. O duios Fiu al omului, trăieşte în mine, astfel încât eu să pot .., printr-un zâmbet, un cuvânt, o scrisoare, o atingere de compasiune şi dragoste, să împlinesc nevoia şi să satisfac dorul unor suflete de oameni. Dacă ar fi doar un pahar cu apă rece pentru unul dintre cei micuţi ai Tăi, lasă-mă să îl duc eu, de dragul Tău încântător, şi astă seară fie să Te aud spunând: « Ori de câte ori ai făcut acest lucru unuia din aceşti foarte neînsemnaţi, Mi l-ai făcut Mie.»

Astăzi viaţa mea poate fi singura Biblie pe care o va citi vreo persoană. Aşadar învaţă-mă să înţeleg şi să întrupez adevărul Tău ca viața mea să poată fi un mesaj viu, scris cu Duhul Dumnezeului cel viu. Astăzi, prețios Cristos, lasă-mă să devin mai mult ca Tine, şi lasă fiecare zi de mâine să fie doar o transformare zilnică în chipul Tău, pe care, nevăzându-I, eu îl iubesc până va veni acea zi promisă când voi fi cu adevărat ca Tine, pentru că Te voi vedea aşa cum eşti Tu.

Dragă Tată, împlinește aceste cereri în numele Fiului Tău iubit. Amin.